Právě rostou u nás na Znojemsku:

Podívejte se na naše aktuální nálezy hub. Fotky pro tuto záložku pořizuje Hana Č. (není-li uvedeno jinak) a mají pouze a jedině dokumentační charakter. Jsou vyfocené malým kompaktem často za použití blesku, což by opravdový mykofotograf nikdy neudělal 😁. Cílem tohoto snažení je prokázat platnost našeho oblíbeného hesla:

"Houby rostou pořád!"😋

U taxonů, které jsou určené do druhu a v galerii již mají svou stránku, jsou názvy funkčními odkazy.

Na ostatních se - pomalu, ale jistě 😉 - pracuje.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vypravili jsme se na kontrolu lokality destice okrouhlé. Letos vyrostla v hojném počtu, ale díky nezvyklému teplu již některé plodnice zasychají. Časným růstem překvapila krásná řasnatka hnědofialová a naštvalo nekonečné množství doslova vlezlých much.
pevník rozpraskaný

Xylobolus frustulatus

ohnivec

Sarcoscypha sp.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jarní vycházka na oblíbenou lokalitu zcela naplnila očekávání. Radost udělaly houfy kačenek českých a mladých destic chřapáčových, ukázal se i ucháč obrovský. Zaujal pevník nachový v zajímavé růstové fázi a helmovka louhová, která obvykle vyrůstá až na podzim.
pevník nachový

Chondrostereum purpureum

čepičatka hlízonohá

Meottomyces dissimulans

trepkovitka měkká

Crepidotus mollis

čirůvka fialová

Lepista nuda

helmovka raná

Mycena cf. abramsii

kožovka rezavá

Hymenochaete rubiginosa

třepenitka svazčitá

Hypholoma fasciculare

miskovička

Calycina cf. aff. hyalinula

terčenka

Mollisia sp.

penízovka provázková

Strobilurus cf. stephanocystis

helmovka louhová

Mycena stipata

hlízenka orsejová

Sclerotinia ficariae

hnojník

Coprinellus sp.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Krátká odpolední procházka lesem byla úspěšná, konečně se nám povedlo nepřehlédnout zřejmě přehlíženou čepičatku hlízonohou :-)
čepičatka hlízonohá

Meottomyces dissimulans

helmovka raná

Mycena abramsii

hnojník třpytivý

Coprinellus cf. micaceus

rosolovka mozkovitá

Tremella mesenterica

šupinovka šedohlínová

Pholiota lenta

hlízenka orsejová

Sclerotinia ficariae

černorosol

Exidia sp.

hnojník domácí

Coprinellus cf. domesticus

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Návrat do třeboňských lesů byl naprosto úžasný; našli jsme totiž houby o kterých se nám ani nesnilo. Houba, kvůli které jsme se po týdnu vraceli byl velmi vzácný hovník drobný, jako další jsme našli hovník javorový, novou oranžovku, pařezník fialovoplavý a ostenatku lysou. Všechny jmenované houby jsme viděli poprvé a parádně jsme si to užili.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nastal čas vyrazit na první výlet letošního roku a výběr lokality byl jasný, třeboňské lesy poskytují u nás nevyskytující se biotopy a houby. Velkou radost udělal náš první nález houževnatce přivázlého a kožovky purpurové a čehosi, co jsme viděli až doma na fotce...
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vydali jsme se na sever Znojemska do neznámých lesů a objevili zajímavé lokality; smrkové, dubové, bukové, různě míchané lesy, kam se rozhodně ještě někdy vydáme. Velkou radost udělala malinká oranžovka, jejíž přesné určení se odkládá do doby, než doroste doma v lednici. :-)
oranžovka

Byssonectria sp.

bělochoroš podobný

Postia cf. simulans

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Na začátek února panuje nezvykle teplé počasí, je stále vlhko a houbám se daří. Vydali jsme se na loňskou lokalitu hledat kržatku zrnitou a s velkou dávkou štěstí se podařílo.
outkovka Trogova

Trametes trogii

terčenka

Mollisia sp.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Během minulého týdne sníh roztál, na sluníčku se dalo i ohřát a houby začaly opět narůstat. Potěšily tuhle zimu první penízovky sametonohé. Konečně!
kropilka

Dacrymyces sp.

pevník nachový

Chondrostereum purpureum.

helmovka

Mycena sp.

ostnateček Bourdotův

Steccherinum cf. bourdotii

čepičatka

Galerina sp.

čihovitka masová

Ascocoryne cf. sarcoides

kostrovka beztvará

Skeletocutis amorpha

třepenitka cihlová

Hypholoma sublateritium

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vydali jsme se do lesního údolí k rybníkům a potůčkům. V minulých dnech sněžilo, a tak jsme si užívali u nás vzácné sněhové nadílky víc než hub. Stejně byly schované a ruce mrzly už při pohledu na foťák. Tak jen pro formu dřevokaz borový.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vydali jsme se do lesního údolí k rybníkům a potůčkům. V minulých dnech sněžilo, a tak jsme si užívali u nás vzácné sněhové nadílky víc než hub. Stejně byly schované a ruce mrzly už při pohledu na foťák. Tak jen pro formu dřevokaz borový.
outkovka řadová

Neoantrodia serialis

helmovka slizká

Mycena epipterygia

helmovka měnlivá

Mycena cf. vitilis

krásnorůžek lepkavý

Calocera viscosa

šupinovka šedohlínová

Pholiota lenta

penízečka drobnovýtrusá

Baeospora myosura

třepenitka cihlová

Hypholoma sublateritium

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Konečně jsme se aspoň na chvilku dostali do lesa. Svátky i příchod nového roku nám pokazil covid, a to tak, že jsme ani PFko nedělali a byli rádi, že dýcháme. Doslova. Přitom bylo krásně mokré období, houbám se dařilo a i při té krátké procházce se ukázaly. Jen to focení bylo pro mě ještě moc fyzicky náročné, tak aspoň od Markéty z mobilu. Díky za to.
šťavnatka pomrazka

Hygrophorus hypothejus

čihovitka masová

Ascocoryne cf. sarcoides

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dostali jsme veliký příděl vody ve formě sněhu a když roztál, vyrazili jsme aspoň na chvíli do lesa. Nádhera! Hub víc než v sezóně a vzduch jak na horách. Rostou houby v opadu i na dřevě, po delší době potěšil škrobnatec jedlový.
helmovka leponohá

Mycena inclinata

penízečka drobnovýtrusá

Baeospora myosura

pýchavka

Lycoperdon sp.

penízovka máslová

Rhodocollybia butyracea

třepenitka cihlová

Hypholoma sublateritium

kropilka

Dacrymyces sp.

helmovka slizká

Mycena epipterygia

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tři týdny od prvních dešťů jsme se zašli podívat na louky, které byly v předchozích letech touto dobou plné rozmanitých hub. Letos jsme však našli pouze pár plodnic helmovek hnědobřitých a jinak vůbec nic. Naštěstí v přilehlém lese začaly růst různé helmovky a houby na dřevě. Moc potěšil krásný trs helmovky žlutonohé i krásná hlíva hnízdovitá.
helmovka měnlivá

Mycena vitilis

ostnateček Bourdotův

Steccherinum bourdotii

hnojník

Coprinellus sp.

outkovka Trogova

Trametes trogii

penízovka dubová

Gymnopus dryophilus

trepkovitka

Crepidotus sp.

helmovka

Mycena sp.

třepenitka svazčitá

Hypholoma fasciculare

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Po nepříliš deštivém září a abnormálně suchém a teplém říjnu konečně trochu sprchlo. Zajeli jsme se podívat na stepní trávník, kde v minulých letech rostla špičatička stepní. Nenašli jsme ani jednu plodnici, místy vymizel i ten trávník. Jedinou houbou na lokalitě byl trs šupinovky kostrbaté.
šupinovka kostrbatá

Pholiota squarrosa

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Po návratu z dovolené jsme do našich lesů vůbec nevyrazili. Dlouhotrvající sucho a na říjen extrémní horka nedávaly moc šancí potkat něco zajímavého. V této smutné době jsme se jen kochali fotkami zajímavých nálezů ze šťastnějších končin naší země a proto jsme bez váhání využili úžasnou nabídku vzácného kolegy z Jesenicka, který zájemcům umožnil shlédnout lokalitu nádherné a vzácné kyjanky Zollingerovy. Tahle překrásná houba u nás nikdy neporoste, takže jsme si to parádně užili. Nádherné houby! Díky moc!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dočkali jsme se dovolené a zamířili do oblíbených jižních Čech, tentokrát k Soběslavi u Tábora. Ihned po příjezdu nás místní informovali, že houby rostou, i když ne nějak přehnaně. V rozporu s touto informací bylo překvapivé zrušení plánované výstavy hub v Táboře z důvodu "nedostatečné fruktifikace". Ukázalo se však, že hub rostl dostatek, jak na talíř, tak k bádání. Houbové galeje z loňska se neopakovaly a dovolená byla příjemně houbová.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vedro a sucho přerušil deštík, který sice osvěžil a zachránil mnohé před uschnutím, nicméně houbám k významnějšímu růstu nestačil. V lesích je jak v sauně a tak jen malá procházka za vlhkým vzduchem. Potěšila maličká zajímavá rážovka a outkovka, jejíž určení nás teprve čeká.
rážovka

Gracilistilbella clavulata

rosolovka mozkovitá

Tremella mesenterica

špička kolovitá

Marasmius rotula

strmělka

Clitocybe sp.

outkovka

penízovka dubová

Gymnopus dryophilus

trepkovitka

Crepidotus sp.

prášivka sp.

Bovista sp.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vedro přetrvává, sucho roste, na obloze ani mráček a bouřky chodí opět jinudy. Ve sdělovacích prostředcích se to hemží titulky ve stylu "Houbařské žně na jižní Moravě", což se naší oblasti rozhodně netýká. Vysychají potůčky i mokřady, hub citelně ubývá a na sběr či na nějaké to bádání je jich nezřízeně málo. V této nouzi potěšil i jeden jediný hřib smrkový a skupina mladých pýchavek obecných.
šupinovka hlízkovitá

Pholiota tuberculosa

klouzek slizký

Suillus viscidus

klouzek sličný

Suillus grevillei

prášivka sp.

Bovista sp.

suchohřib

Xerocomellus sp.

mechovka obecná

Clitopilus prunulus

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zajeli jsme se podívat na naše oblíbené Táborsko. Sucho tam bylo znatelně menší než u nás, konzumních hub tak akorát a začaly být houbově zajímavá lesní spáleniště. Radost udělala naše první spálenitka smutná, holubinka kolčaví a ryzec zprohýbaný. Potěšily i oba zvonečky, alpský i uhelný.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vrátilo se vedro, vítr a sucho, přesto je vlhko v lesích ještě znát a hub bylo celkem dosti jak do košíku, tak k bádání. Za plného slunce se však hodně špatně fotilo i hledalo. Velkou radost udělala naše první řasnatka mokřadní, lakovka zakroucená, letos první hřib plavý a opět trepkovitka šafránová - letos mají svůj rok.
třepenitka svazčitá

Hypholoma fasciculare

žebernatka maličká

Delicatula integrella

lakovka zakroucená

Laccaria tortilis

křehutka sp.

Psathyrella sp.

číšenka hrnečková

Cyathus olla

křehutka sametová

Lacrymaria lacrymabunda

holubinka žlutá

Russula lutea

trepkovitka

Crepidotus sp.

slzečník žloutkový

Bolbitius titubans

voskovička sp.

Hymenoscyphus sp.

krásnorůžek rohovitý

Calocera cornea

ryzec dubový

Lactarius quietus

bělokosmatka

Humaria sp.

mechovka obecná

Clitopilus prunulus

klouzek sličný

Suillus grevillei

opeňka měnlivá

Kuehneromyces mutabilis

pestřec

Scleroderma sp.

lysohlávka plevnatá

Deconica crobula

závojenka

Entoloma sp.

helmovka

Mycena sp.

pečárka lesní

Agaricus cf. sylvaticus

šupinovka hlízkovitá

Pholiota tuberculosa

helmovka krvavá

Mycena sanguinolenta

suchohřib sametový

Xerocomellus pruinatus

strmělka

Clitocybe sp.

klouzek obecný

Suillus luteus

holubinka hlínožlutá

Russula ochroleuca

krásnorůžek lepkavý

Calocera viscosa

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ochladilo se a propršely dva dny, nádhera
😋 Vyrazili jsme se nadýchat vlhkého vzduchu a zjistit, zda se již vláha projevila. Nejvíce bylo hub rostoucích na dřevě, z mykorhizních zdobila les pouze jedna jediná holubinka. Velkou radost udělal prvonález štítovky jinošské, nádherné a nezvykle velké plodnice trepkovitky šafránové, drobná helmovka přeútlá a po dlouhé době se ukázala hlívička stopkatá.
štítovka jinošská

Pluteus ephebeus

šupinovka hlízkovitá

Pholiota tuberculosa

lysohlávka plevnatá

Deconica crobula

křehutka sp.

Psathyrella sp.

špička kolovitá

Marasmius rotula

trepkovitka

Crepidotus sp.

helmovka přeútlá

Mycena tenerrima

outkovečka Höhnelova

Antrodiella serpula

holubinka sličná

Russula rosea

číšenka rýhovaná

Cyathus striatus

hnojník

outkovka hrbatá

Trametes gibbosa

vláknice Godeyova

Inocybe cf. godeyi

polnička polokulovitá

Agrocybe pediades

prášivka sp.

Bovista sp.

štítovka

Pluteus sp.

penízovka vodnatá

Gymnopus cf. aquosus

helmovka

Mycena sp.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naše toulavé boty letos nejsou k zastavení, a tak jsme se vydali za houbami tentokrát do Jeseníků. Do oblasti, kde na rozdíl od Znojemska pršelo a dalo se očekávat pěkné houbové nadělení. Trefa! Velkou radost udělal vzácný bochníček bez českého jména, rosolovec červený, náš první ryzec Bresadolův, teprve druhý nález zvonečku alpského a kosmatka, na jejímž určení se ještě pracuje.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Udělali jsme si výlet na spáleniště, které ale natolik zarostlo vegetací, že jsme zvolili procházku po lesních cestách a kolem potoka. Velkou radost nám udělal náš první nález zvonečku alpského a zemničky poloponořené.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Návrat ze Šumavy byl jako přesun do jiného podnebného pásu, z vlhkého příjemného klimatu do sucha a horka. Po týdnech sucha však konečně přišla trocha deště a my se vydali za houbami opět k potůčku. Potěšila kosmatka černoplstnatá a letos první hřib modračka.
kosmatka černoplstnatá

Scutellinia nigrohirtula

řasnatka stlačená

Peziza cf. depressa

bělokosmatka pospolitá

Trichophaea gregaria

hřib modračka

Cyanoboletus pulverulentus

masenka

Hypocrea sp.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dopřáli jsme si týden na Šumavě s cílem prozkoumat horské potůčky a prameniště, biotopy u nás nevídané a o to víc lákavé. A bylo to úžasné, vodní houby byly v každém potůčku, vodničku terčovitou stejně jako vzácnou kosmatku Pilátovu jsme potkali poprvé, překvapila maličká míhavka rostoucí na jehličí a zaujala řasnatka, jejíž určení je pěkná detektivka. (Dodatek: Záhadnou řasnatku nám nakonec určil francouzský mykolog pan Nicolas VAN VOOREN, prostřednictvím www.ascofrance.com. Je to řasnatka dosud bez českého jména Phylloscypha badioides. Děkujeme a jásáme nad super nálezem!!)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Měli jsme tu čest zúčastnit se jubilejního 30. setkání slovenských a českých mykologů tentokrát na Slovensku v Pružině, malebném sídle v srdci Strážovských vrchů.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cestou na Slovensko jsme se zastavili u známého mykologa, který nám ochotně ukázal nádherné a vzácné houby, kalichovku lužní a řasnatku vínovou. Díky moc, byl to pro nás parádní zážitek!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uplynuly asi čtyři týdny od velkých dešťů, ale na růstu hub se to zatím překvapivě neprojevilo. Celkově je jich velmi málo, přeto potěšily první exemláře hřibu dubového a velkou radost udělal nález nové lokality hrotnatečky sladkovonné.
šupinovka hlízkovitá

Pholiota tuberculosa

třepenitka svazčitá

Hypholoma fasciculare

holubinka namodralá

Russula cyanoxantha

penízovka dubová

Gymnopus dryophilus

liška bledá

Cantharellus pallens

trepkovitka

Crepidotus sp.

hnojník třpytivý

Coprinellus cf. micaceus

zvonkovka

Tarzetta sp.

helmovka

Mycena sp.

krásnorůžek lepkavý

Calocera viscosa

zvonkovka číškovitá závojová

Tarzetta velata

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vypravili jsme se na jednu z vycházek pořádaných NP Podyjí, tentokrát na téma "Houby z pohledu lesníků", a dotkli se tak houbového světa zase v jiné oblasti, než kterou se běžně zabýváme. Během vycházky potěšily první muchomůrky slámožluté a na její závěr řasnatky olivově hnědé.
muchomůrka slámožlutá

Amanita gemmata

troudnatec kopytovitý

Fomes fomentarius

helmovka jehličkovitá

Mycena acicula

dřevnatka dlouhonohá

Xylaria cf. longipes

helmovka louhová

Mycena cf. stipata

penízovka širokolupenná

Megacollybia platyphylla

hnojník žlutochlupý

Coprinellus xanthothrix

spálenka skořepatá

Kretzschmaria deusta

helmovka tuhonohá

Mycena galericulata

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
V lese je stále hodně vlhko, teploty jsou ideální a houby začínají růst místy docela hojně. To platí zejména pro krásnou řasnatku olivově hnědou a pro májovky.
špička obecná

Marasmius oreades

penízovka vodnatá

Gymnopus aquosus

rosolovka mozkovitá

Tremella mesenterica

trepkovitka zploštělá

Crepidotus cf. applanatus

helmovka ředkvičková

Mycena pura var. ianthina

zvonkovka

Tarzetta sp.

hnojník domácí

Coprinellus cf. domesticus

chřapáč obecný

Helvella acetabulum

třepenitka svazčitá

Hypholoma fasciculare

helmovka

Mycena sp.

helmovka tuhonohá

Mycena galericulata

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Obrovskou radost nám udělala nejmenovaná osoba dobrého srdce, která nám dala tip na lokalitu baňky velkokališné kousek od Znojma. Bylo to naše první setkání s touto nádhernou houbou a bylo to úžasné, Díky moc!
baňka velkokališná

Sarcosphaera coronaria

penízovka dubová

Gymnopus cf. dryophilus

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zajeli jsme si do jižních Čech na oblíbená i nová místa zjistit, jaké houby zde v tomto období rostou. Překvapil mohutný výskyt chřapáče běločerného i první vodní houbičky.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Krátká procházka za desticí okrouhlou byla plná slunce a komárů. Desticím se dařilo výborně, spousty parádních plodnic, z nichž některé narostly do překvapivých tvarů a velikostí. Nečekanou radost nám udělal první nález sametovky bezpóré.
sametovka bezpórá

Pholiotina aporos

dřevnatka dlouhonohá

Xylaria cf. longipes

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vypravili jsme se do krásných jihočeských lesů pátrat po houbách, které u nás nemají vhodné prostředí. Splněným cílem výpravy byl nález nádherné kalichovky okoličnaté.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stále se honí přeháňky, dnes byla první jarní bouřka a padaly i kroupy. Jarním houbám se stále daří, radost udělaly nové lokality terčovnice a nádherný a vzácný choroš voštinovitý.
helmovka

Mycena sp.

chřapáč obecný

Helvella acetabulum

hnojník nasetý

Coprinellus disseminatus

dřevnatka dlouhonohá

Xylaria cf. longipes

hlízenka orsejová

Sclerotinia ficariae

penízovka provázková

Strobilurus cf. stephanocystis

choroš smolonohý

Royoporus badius

hnojník třpytivý

Coprinellus cf. micaceus

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Výprava na lokalitu chřapáče běločerného byla velmi úspěšná, škoda jen, že před námi se na ně vypravila početná skupina slimáků
😠
choroš plástvový

Polyporus arcularius

kropenatec

Panaeolus sp.

troudnatec pásovaný

Fomitopsis pinicola

chřapáč obecný

Helvella acetabulum

penízovka provázková

Strobilurus cf. stephanocystis

hnojník třpytivý

Coprinellus cf. micaceus

hlízenka sasanková

Dumontinia tuberosa

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Najít v jeden den novou lokalitu smrže polovolného a kačenky české se nám povedlo poprvé. Letošní jaro je úžasné!
hlízenka sasanková

Dumontinia tuberosa

penízovka nahořklá

Strobilurus cf. tenacellus

zvonkovka žlutavá

Tarzetta cf. catinus

outkovka řadová

Neoantrodia serialis

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pomalinku přibývá lupenatých hub, kačenky jsou stále v konzumní formě a poprvé se ukázal ucháč obrovský.
třepenitka svazčitá

Hypholoma fasciculare

hnojník

Coprinellus sp.

penízovka provázková

Strobilurus cf. stephanocystis

ostnateček Bourdotův

Steccherinum bourdotii

dřevomor hnědý

Hypoxylon cf. fuscum

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
V minulém týdnu napršelo nádherných 58 mm, pršelo pomalu a voda se krásně vsákla všude, kde jen to šlo. V lese to krásně voní a houby pomalinku narůstají. Velkou a nečekanou radost udělal první smrž polovolný.
smrž polovolný

Morchella semilibera

outkovka francouzská

Coriolopsis gallica

penízovka nahořklá

Strobilurus cf. tenacellus

terčenka

Mollisia sp.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Přetrvává chladno s občasnými slabými srážkami. Daří se houbám rostoucím na dřevě, potěšila letos první krásná terčovnice síťnatá a nová lokalita kráterokrčky, která ale rostla v dvoumetrové výšce a nepovedlo se ji pěkně vyfotit.
kostrovka beztvará

Skeletocutis amorpha

pevník chlupatý

Stereum hirsutum

hlízenka sasanková

Dumontinia tuberosa

rosolovka mozkovitá

Tremella mesenterica

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Potřebovali jsme vidět sytě zelený mech a podmáčený les, takže se vypravili do jižních Čech. Zopakovali jsme si loňské jarní toulání třeboňskými lesy. Velkou radost udělal nález ušíčka černého a dřevního a důvodem k oslavě byla naše první outkovka neladná.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
V minulých týdnech se ochladilo, přišly mrazíky a na konci extrémně suchého března spadlo celých 5 mm srážek. V lese se konečně nádherně dýchalo a jarní houby nezklamaly.
terčenka

Mollisia sp.

penízovka provázková

Strobilurus cf. stephanocystis

miskovička

Calycina cf. aff. hyalinula

pevníkovec ztlustlý

Amylostereum areolatum

kropilka

Dacrymyces sp.

hlízenka sasanková

Dumontinia tuberosa

outkovka řadová

Neoantrodia serialis

kožovka rezavá

Hymenochaete rubiginosa

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sucho přetrvává, teploty se šplhají k dvacítce a často fouká více než svěží vitr. Do takového počasí se houbám moc nechce a lze nalézt jen ty nejstatečnější.
terčenka

Mollisia sp.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uplynul suchý týden složený ze slunečných a větrných dní a mrazivých nocí. Na odkryté půdě začíná být vidět sucho. Potěšil nález letos prvních pouhé 3 mm velkých terček žilnatých.
outkovka řadová

Neoantrodia serialis

terčenka

Mollisia sp.

pórnovitka drobnopórá

Schizopora cf. flavipora

kožovka rezavá

Hymenochaete rubiginosa

kořenovník smrkový

Heterobasidion cf. parviporum

síťkovec načervenalý

Daedaleopsis confragosa

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Po týdnu jarních teplot hojně vyrazily houby rostoucí na smrkových šiškách a stále se daří houbám, které rostou na dřevě. Odpoledne se vrátila zima a s ní pořádná sněhová vánice.
terčenka

Mollisia sp.

třepenitka maková

Hypholoma cf. capnoides

kropilka

Dacrymyces sp.

penízovka smrková

Strobilurus esculentus

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Po delším vpravdě zimním počasí se daly najít hlavně houby rostoucí na dřevě. Překvapila skupinka třepenitek cihlových a malý posel jara - jehnědka olšová.
černorosol smrkový

Exidia pithya

outkovka řadová

Neoantrodia serialis

penízovka smrková

Strobilurus esculentus

březovník obecný

Piptoporus betulinus

třepenitka cihlová

Hypholoma sublateritium

rážovka

Nectria sp.

outkovka měkká

Datronia mollis

pevník

Stereum sp.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nebylo úplně příjemné počasí, všude hodně mokro, foukal čerstvý vítr a teplota těsně nad nulou. Přesto potěšil prvonález chlupáčku krátkochlupého a opakovaný nález kalichovky zimní.
chlupáček krátkochlupý

Lachnum brevipilosum

outkovka rumělková

Pycnoporus cinnabarinus

penízovka máslová kuželovitá

Rhodocollybia butyracea

čepičatka

Galerina sp.

helmovka

Mycena sp.

kornatec okrouhlý

Xylodon radula.

penízovka smrková

Strobilurus esculentus

kropilka

Dacrymyces sp.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
První houbová vycházka v novém roce byla fajn. Nemrzlo, všude vlhko, zamračeno i když větrno a houby se opět ukázaly v rozmanitých barvách i druzích.
šťavnatka modřínová

Hygrophorus lucorum

rážovka

Nectria sp.

outkovka chlupatá

Trametes hirsuta

penízovka smrková

Strobilurus esculentus

pevník plstnatý

Stereum subtomentosum

ohňovec tečkovaný

Fomitiporia punctata

penízovka máslová kuželovitá

Rhodocollybia butyracea

pevník kaštanový

Lopharia spadicea

šupinovka šedohlínová

Pholiota lenta

kornatec okrouhlý

Xylodon radula.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poslední den v roce panovalo příjemné teplo, naprosté bezvětří a houbám se stále dařilo. Potěšilo množství druhů, což byla důstojná tečka za houbově velmi vydařeným rokem 2022.
číšovec

Merismodes confusa

šťavnatka modřínová

Hygrophorus lucorum

trepkovitka

Crepidotus sp.

slizopórka dvoubarvá

Gloeoporus dichrous

třepenitka cihlová

Hypholoma sublateritium

rosolovka mozkovitá

Tremella mesenterica

kostrovka beztvará

Skeletocutis amorpha

brvenka

Lachnellula sp.

ostropórka rozlitá

Oxyporus cf. obducens

bělochoroš křehký

Postia fragilis

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Na Vánoce roztál takřka všechen sníh, přišlo nezvykle teplé povětří a všude je mokro. To se houbám líbí a nám taky :-)
šupinovka šedohlínová

Pholiota lenta

rosolovka mozkovitá

Tremella mesenterica

šťavnatka modřínová

Hygrophorus lucorum

penízovka máslová

Rhodocollybia butyracea

brvenka

Lachnellula sp.

kropilka

Dacrymyces sp.

šupinovka bledookrová

Pholiota cf. mixta

lišák ryšavý

Hydnum cf. rufescens

helmovka rýhonohá

Mycena polygramma

trepkovitka

Crepidotus sp.

penízečka drobnovýtrusá

Baeospora myosura

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Po měsíci konečně v lese. V dešti, mokru, zimě a vichru, se špatně nastaveným foťákem a jedinou zpola nabitou baterkou v něm - tímto se omlouvám za některé ne zcela vydařené fotky. Hub byly spousty, zejména těch pozdně podzimních a obrovkou radost udělal prvonález kalichovky zimní a další objevená lokalita voskovičky černavé.
kalichovka zimní

Gamundia striatula

brvenka

Lachnellula sp.

čepičatka hladká

Galerina cf. graminea

hřib peprný

Chalciporus piperatus

žilnatka proměnlivá

Phlebia cf. rufa

penízovka máslová

Rhodocollybia butyracea

helmovka měnlivá

Mycena vitilis

outkovka francouzská

Coriolopsis gallica

rosolozub huspenitý

Pseudohydnum gelatinosum

housenice

Cordyceps farinosa

ryzec oranžový

Lactarius cf. aurantiacus

čihovitka

Ascocoryne sp.

kuřátečko hřebenité

Clavulina coralloides

helmovka slizká

Mycena epipterygia

krásnorůžek lepkavý

Calocera viscosa

kuřátečko svraskalé

Clavulina rugosa

černorosol smrkový

Exidia pithya

šťavnatka tečkovaná

Hygrophorus pustulatus

čepičatka

Galerina sp.

šupinovka šedohlínová

Pholiota lenta

helmovka zefírová

Mycena zephirus

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Houby z vycházky po louce, smíšeném, jedlovém i bukovém lese.
rosolovka kulatovýtrusá

Tremella globispora

helmovka hořkomléčná

Mycena cf. erubescens

křehutka opýřená

Psathyrella pennata

ryzec oranžový

Lactarius cf. aurantiacus

bedla

Lepiota sp.

kropilka

Dacrymyces sp.

rezavec uzlinatý

Inonotus nodulosus

pavučinec

Cortinarius sp.

kuřátečko popelavé

Clavulina cf.cinerea

bělochoroš modravý

Postia caesia

kyj rourkovitý

Macrotyphula fistulosa

lakovka ametystová

Laccaria amethystina

penízečka drobnovýtrusá

Baeospora myosura

šťavnatka tečkovaná

Hygrophorus pustulatus

pečárka

Agaricus sp.

hnojník lesní

Coprinellus cf. silvaticus

strmělka mlženka

Clitocybe nebularis

holubinka hlínožlutá

Russula ochroleuca

šupinovka spáleništní

Pholiota highlandensis

strmělka přehrnutá

Lepista flaccida

voskovička citronová

Bisporella cf. citrina

šupinovka šedohlínová

Pholiota lenta

černorosol uťatý

Exidia truncata

helmovka žlutobílá

Mycena flavoalba

závojenka

Entoloma sp.

liška nálevkovitá

Craterellus tubaeformis

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Na louce v mlze a v bezvětří byla úžasná atmosféra, ticho a nádherné houby. Museli jsme se vrátit.
voskovka Reidova

Hygrocybe reidii

čirůvečka klínolupenná

Dermoloma cuneifolium

kržatka ježatá

Phaeomarasmius erinaceus

pýchavka čokoládová

Lycoperdon molle

strmělka pahorečná

Clitocybe collina

tmavobělka šedobělavá

Melanoleuca polioleuca var. friesii

kropenatec

Panaeolus sp.

slzivka oprahlá

Hebeloma crustuliniforme

čirůvka zamlžená

Lepista panaeolus

číšovec mléčný

Cyphella goldbachii

voskovka kuželovitá

Hygrocybe conica

kyjanka

Clavaria sp.

hnojník obecný

Coprinus comatus

třepenitka cihlová

Hypholoma sublateritium

voskovka citronová

Hygrocybe chlorophana

vlasokožka drsná

Crinipellis scabella

voskovka luční

Hygrocybe cf. pratensis

prášivka

Bovista sp.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vydatný déšť se v uplynulém týdnu Znojemsku stále vyhýbal, nastalo období mlh a začalo se dařit houbám na loukách.
voskovka citronová

Hygrocybe chlorophana

závojenka

Entoloma sp.

číšoveček kápovitý

Calyptella capula

špička česnekovonná

Mycetinis querceus

voskovka kuželovitá

Hygrocybe conica

helmovka měnlivá

Mycena vitilis

hnojník třpytivý

Coprinellus cf. micaceus

pazoubek klamný

Geoglossum fallax

kornatec okrouhlý

Xylodon radula.

bedla hřebenitá

Lepiota cf. cristata

helmovka korová

Mycena meliigena

kyjanka

Clavaria sp.

štítovka Thomsonova

Pluteus thomsonii

čepičatka

Galerina sp.

kyjanka masová (pleťová)

Clavaria cf. incarnata

strmělka přehrnutá

Lepista flaccida

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Díky mírným srážkám v minulých dnech se konečně začalo dařit podzimním houbám.
hlíva ušatá

Pleurocybella porrigens

čirůvka dvoubarvá

Lepista personata

dlouhobrvka zdobená

Cyathicula coronata

slizopórka dvoubarvá

Gloeoporus dichrous

čihovitka masová

Ascocoryne cf. sarcoides

ryzec kafrový

Lactarius cf. camphoratus

rezavec lesknavý

Inonotus radiatus

čirůvka fialová

Lepista nuda

hlízenka žaludová

Ciboria batschiana

slizák mazlavý

Gomphidius glutinosus

špička Wynneové

Marasmius wynneae

choroš plástvový

Polyporus cf. arcularius

holubinka křehká

Russula fragilis

helmovka

Mycena sp.

řasnatka zvětšená

Peziza ampliata

bedla kaštanová

Lepiota cf. castanea

choroš smolonohý

Royoporus badius

límcovka měděnková

Stropharia aeruginosa

strmělka mlženka

Clitocybe nebularis

šupinovka šedohlínová

Pholiota lenta

ostnateček Bourdotův

Steccherinum bourdotii

penízovka dubová

Gymnopus dryophilus

třepenitka cihlová

Hypholoma sublateritium

václavka hlíznatá

Armillaria gallica

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dlouho pořádně nezapršelo, houby přestávají růst a ty co lze najít, jsou většinou suchem dosti poznamenané. Přesto se zadařil pěkný nález, poprvé jsme potkali čechratičku čirůvkovou (Ripartites tricholoma).
čechratička čirůvková

Ripartites tricholoma

holubinka sličná

Russula rosea

ouško

Otidea sp.

límcovka měděnková

Stropharia aeruginosa

pavučinec

Cortinarius sp.

václavka smrková

Armillaria ostoyae

hvězdovka červenavá

Geastrum rufescens

pestřec

Scleroderma sp.

muchomůrka červená

Amanita muscaria

strmělka přehrnutá

Lepista flaccida

řasnatka

Peziza sp.

pýchavka palicovitá

Lycoperdon excipuliforme

ryzec kravský

Lactarius torminosus

štítovka

Pluteus sp.

třepenitka svazčitá

Hypholoma fasciculare

muchomůrka citronová

Amanita citrina

čirůvka špinavá

Lepista sordida

řasnatka síromléčná

Peziza succosa

ryzec smrkový

Lactarius deterrimus

různopórka pleťová

Abortiporus biennis

ryzec kroužkatý

Lactarius cf. circellatus

slzivka ředkvičková

Hebeloma sinapizans

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dovolená na Táborsku byly "houbový galeje". Rostly houby konzumní v míře vrchovaté a těch zajímavých a vzácných bylo též dostatek. Takže paráda, jen bude ještě nějakou dobu trvat než se povede naplnit galerii v "JINDE ROSTOU" všemi zdokumentovanými nálezy.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------