Právě rostou někde jinde:

Podívejte se na naše nálezy hub z různých oblastí naší republiky a ze Slovenska; zájem o houby nás totiž neopouští ani mimo Znojemsko😉

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Návrat do třeboňských lesů byl naprosto úžasný; našli jsme totiž houby o kterých se nám ani nesnilo. Houba, kvůli které jsme se po týdnu vraceli byl velmi vzácný hovník drobný, jako další jsme našli hovník javorový, novou oranžovku, pařezník fialovoplavý a ostenatku lysou. Všechny jmenované houby jsme viděli poprvé a parádně jsme si to užili.
hovník drobný

Ascobolus pusillus

zvoneček uhelný

Geopyxis carbonaria

penízovka smrková

Strobilurus esculentus

ostenatka lysá

Mucronella calva

černorosol smrkový

Exidia pithya

oranžovka

Byssonectria terrestris

penízovka uhelná

Tephrocybe cf. anthracophila

špička provrtaná

Gymnopus perforans

pařezník fialovoplavý

Panellus violaceofulvus

kožovka Mougeotova (purpurová)

Hymenochaete cruenta

třepenitka maková

Hypholoma capnoides

brvenka

Lachnellula sp.

jelenka pestrá

Elaphomyces cf. muricatus

hovník růžověpurpurový Ascobolus roseopurpurascens a brvník Lasiobolus intermedius
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nastal čas vyrazit na první výlet letošního roku a výběr lokality byl jasný, třeboňské lesy poskytují u nás nevyskytující se biotopy a houby. Velkou radost udělal náš první nález houževnatce přivázlého a kožovky purpurové a čehosi, co jsme viděli až doma na fotce... (u zvonečku uhelného nejsou vidět jenom uhlíky, ale i drobné tmavé diskoidní houby...musíme se vrátit)
houževnatec přivázlý

Neolentinus adhaerens

brvník

Lasiobolus macrotrichus

penízovka smrková

Strobilurus esculentus

kalichovka okoličnatá

Lichenomphalia umbellifera

špička provrtaná

Gymnopus perforans

trámovka plotní

Gloeophyllum sepiarium

kožovka Mougeotova (purpurová)

Hymenochaete cruenta

kropilka

Dacrymyces sp.

zvoneček uhelný

Geopyxis carbonaria

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Po návratu z dovolené jsme do našich lesů vůbec nevyrazili. Dlouhotrvající sucho a na říjen extrémní horka nedávaly moc šancí potkat něco zajímavého. V této smutné době jsme se jen kochali fotkami zajímavých nálezů ze šťastnějších končin naší země a proto jsme bez váhání využili úžasnou nabídku vzácného kolegy z Jesenicka, který zájemcům umožnil shlédnout lokalitu nádherné a vzácné kyjanky Zollingerovy. Tahle překrásná houba u nás nikdy neporoste, takže jsme si to parádně užili. Nádherné houby! Díky moc!
čirůvečka

Dermoloma sp.

voskovka sírožlutá

Hygrocybe citrinovirens

holubinka Velenovského

Russula cf. velenovskyi

strmělka kyjonohá

Clitocybe clavipes

kalichovka

Rickenella mellea

polnička lysá

Agrocybe erebia.

klouzek sličný

Suillus grevillei

tmavobělka rýhonohá

Melanoleuca cf. grammopodia

hnojník

Coprinellus sp.

voskovka citronová

Hygrocybe cf. chlorophana

holubinka křehká

Russula fragilis

pestřec obecný

Scleroderma citrinum

ryzec kravský

Lactarius torminosus

voskovka stálá

Hygrocybe acutoconica

pavučinec

Cortinarius sp.

voskovka luční bílá

Hygrocybe pratensis var. pallida

plstnateček severský

Climacocystis borealis

kyjanka křehká

Clavaria cf. fragilis

slizák lepkavý

Chroogomphus rutilus

holubinka sličná

Russula rosea

kyjovečka krásná

Clavulinopsis laeticolor

lakovka statná

Laccaria proxima

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dočkali jsme se dovolené a zamířili do oblíbených jižních Čech, tentokrát k Soběslavi u Tábora. Ihned po příjezdu nás místní informovali, že houby rostou, i když ne nějak přehnaně. V rozporu s touto informací bylo překvapivé zrušení plánované výstavy hub v Táboře z důvodu "nedostatečné fruktifikace". Ukázalo se však, že hub rostl dostatek, jak na talíř, tak k bádání. Houbové galeje z loňska se neopakovaly a dovolená byla příjemně houbová.
Prozkoumat aspoň kousek lesů Dubských vrchů byl moc dobrý nápad. Nádherné lesy, potůčky a dosti hub k snědku i k poznávání. Zaujala muchomůrka jízlivá, potěšily patyčky rosolovité a překvapením dne byl náš první hřib horský.
hřib horský

Butyriboletus subappendiculatus

holubinka hustolistá

Russula densifolia

vláknice

Inocybe sp.

hřib osmahlý

Xerocomus ferrugineus

patyčka rosolovitá

Leotia lubrica

holubinka nádherná

Russula nobilis

třepenitka svazčitá

Hypholoma fasciculare

lišák ryšavý

Hydnum rufescens

bedla

Macrolepiota sp.

ryzec severský

Lactarius cf. trivialis

muchomůrka žlutoolivová

Amanita cf. umbrinolutea

lupeník březový

Lenzites betulina

holubinka odbarvená

Russula decolorans

hřib žlučník

Tylopilus felleus

holubinka smrdutá

Russula cf. foetens

klouzek kravský

Suillus bovinus

muchomůrka červená

Amanita muscaria

pavučinec plavooranžový

Cortinarius cf. collinitus

ryzec datlí

Lactarius picinus

holubinka bukovka

Russula cf. heterophylla

kosmatka

Scutellinia sp.

penízovka dubová

Gymnopus dryophilus

holubinka sličná

Russula rosea

muchomůrka jízlivá

Amanita virosa

kotrč kadeřavý

Sparassis crispa

holubinka namodralá

Russula cyanoxantha

penízovka třásnitá

Collybia cirrhata

ryzec

Lactarius sp.

lakovka laková

Laccaria cf. laccata

hřib kříšť

Caloboletus calopus

krásnorůžek lepkavý

Calocera viscosa

holubinka hlínožlutá

Russula ochroleuca

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
První den dovolené jsme zamířili do Turoveckého lesa cestou, kterou jsme ještě nikdy nepoužili. Houby rostly hlavně u cest a u potůčků, pomalinku se plnil i houbový pytlík a na závěr dne jsme navštívili mykologickou rezervaci Luční a nestačili se divit. Tolik vzácných hřibovitých hub jsme tu najednou ještě nepotkali a o to víc jsme si to užili. Nálezem dne však byla parádní a vzácná závojenka modrá.
závojenka modrá

Entoloma euchroum

hřib rudonachový

Rubinoboletus rhodopurpureus

voskovička sp.

Hymenoscyphus sp.

holubinka růžovonohá

Russula cf. roseipes

žebernatka maličká

Delicatula integrella

hnojník obecný

Coprinus comatus

klouzek sličný

Suillus grevillei

mechovka obecná

Clitopilus prunulus

muchomůrka pošvatá

Amanita vaginata

hlíva miskovitá

Pleurotus cornucopiae

kozák březový

Leccinum scabrum

muchomůrka červená

Amanita muscaria

vláknice

Inocybe sp.

křehutka sametová

Lacrymaria lacrymabunda

helmovka tuhonohá

Mycena galericulata

václavka hlíznatá

Armillaria gallica

pečárka lesní

Agaricus cf. sylvaticus

pestřec

Scleroderma sp.

muchomůrka tygrovaná

Amanita pantherina

slizák skvrnitý

Gomphidius maculatus

hřib Le Galové

Rubroboletus legaliae

bělolanýž obecný

Choiromyces meandriformis

slzečník žloutkový

Bolbitius titubans

holubinka hřebílkatá

Russula cf. amoenolens

rezavec lesknavý

Inonotus radiatus

holubinka křehká

Russula fragilis

ryzec dubový

Lactarius quietus

václavka smrková

Armillaria ostoyae

muchomůrka šedivka

Amanita excelsa

bělochoroš jabloňový

Aurantiporus fissilis

slizák lepkavý

Chroogomphus rutilus

bedla červenající

Chlorophyllum rachodes

pečárka

Agaricus sp.

hřib rudonachový žlutonachový

Rubinoboletus rhodopurpureus cf. f. xanthopurpureus

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zajeli jsme se podívat na naše oblíbené Táborsko. Sucho tam bylo znatelně menší než u nás, konzumních hub tak akorát a začaly být houbově zajímavá lesní spáleniště. Radost udělala naše první spálenitka smutná, holubinka kolčaví a ryzec zprohýbaný. Potěšily i oba zvonečky, alpský i uhelný.
spálenitka smutná

Anthracobia tristis

holubinka brunátná

Russula badia

ryzec hnědý

Lactarius helvus

zvoneček alpský

Geopyxis alpina agg.

klouzek sličný

Suillus grevillei

řasnatka hnědá

Legaliana badia

mechovka obecná

Clitopilus prunulus

holubinka kolčaví

Russula mustelina

šafránka ozdobná

Tricholomopsis decora

ryzec zprohýbaný

Lactarius flexuosus

ďubkatec pohárkovitý

Coltricia perennis

kosmatka

Scutellinia sp.

spálenitka uhelná

Anthracobia cf. melaloma

liška ametystová

Cantharellus amethysteus

třepenitka

Hypholoma sp.

holubinka

Russula sp.

zvoneček uhelný

Geopyxis carbonaria

muchomůrka šedivka

Amanita excelsa

lakovka laková

Laccaria cf. laccata

outkovečka Höhnelova

Antrodiella serpula

zemnička poloponořená

Sepultariella semi-immersa

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naše toulavé boty letos nejsou k zastavení, a tak jsme se vydali za houbami tentokrát do Jeseníků. Do oblasti, kde na rozdíl od Znojemska pršelo a dalo se očekávat pěkné houbové nadělení. Trefa! Velkou radost udělal vzácný bochníček bez českého jména, rosolovec červený, náš první ryzec Bresadolův, teprve druhý nález zvonečku alpského a kosmatka, na jejímž určení se ještě pracuje.
holubinka nádherná

Russula nobilis

řasnatka Micheliova

Peziza michelii

rosolovec červený

Tremiscus helvelloides

terčenka buková

Mollisia ventosa

hnojník

Coprinellus sp.

hmyzomorka muší

Entomophthora muscae

choroš měnlivý

Polyporus varius

holubinka brunátná

Russula cf. badia

chřapáč

Helvella sp.

penízovka věštecká

Gymnopus hariolorum

rosolozub huspenitý

Pseudohydnum gelatinosum

ryzec Bresadolův

Lactarius zonarioides

kosmatka

Scutellinia sp.

holubinka dívčí

Russula puellaris

muchomůrka

Amanita sp.

pavučinec měďový

Cortinarius cf. croceoconus

penízovka vodnatá

Gymnopus cf. aquosus

holubinka namodralá

Russula cyanoxantha

liška obecná

Cantharellus cibarius

čepičatka

Galerina sp.

zvoneček alpský

Geopyxis alpina agg.

penízovka

Gymnopus sp.

holubinka Favreho

Russula cf. favrei

sluka svraskalá

Cortinarius caperata

holubinka jahodová

Russula paludosa

vláknice stinná

Inocybe cf. umbratica

bělokosmatka pospolitá

Trichophaea gregaria

krásnorůžek lepkavý

Calocera viscosa

kuřátečko hřebenité

Clavulina coralloides

penízovka širokolupenná

Megacollybia platyphylla

kruhovka

Orbilia sp.

závojenka

Entoloma sp.

helmovka červenobřitá

Mycena rubromarginata

holubinka mandlová

Russula vesca

žebernatka maličká

Delicatula integrella

plesňák čekankový

Thelephora penicillata

holubinka palčivolupenná

Russula acrifolia

plátenice fialová

Ombrophila ianthina

helmovka mléčná

Mycena galopus

penízovka splývavá

Gymnopus confluens

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Udělali jsme si výlet na spáleniště, které ale natolik zarostlo vegetací, že jsme zvolili procházku po lesních cestách a kolem potoka. Velkou radost nám udělal náš první nález zvonečku alpského a zemničky poloponořené.
zvoneček alpský

Geopyxis alpina agg.

ryzec datlí

Lactarius picinus

helmovka krvavá

Mycena sanguinolenta

houževnatec šupinatý

Neolentinus lepideus

penízovka

Tephrocybe sp.

kosmatka Pilátova

Scutellinia cf. pilati

plátenice fialová

Ombrophila ianthina

ryzec peprný

Lactarius piperatus

zemnička poloponořená

Sepultariella semi-immersa

holubinka vrhavka

Russula emetica

vláknice

Inocybe sp.

bělochoroš slzící

Postia guttulata

voskovička sp.

Hymenoscyphus sp.

kuřátečko hřebenité

Clavulina coralloides

holubinka smrdutá

Russula cf. foetens

šupinovka spáleništní

Pholiota highlandensis

krásnorůžek lepkavý

Calocera viscosa

kosmatka

Scutellinia sp.

bělokosmatka

hnojník

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dopřáli jsme si týden na Šumavě s cílem prozkoumat horské potůčky a prameniště, biotopy u nás nevídané a o to víc lákavé. A bylo to úžasné, vodní houby byly v každém potůčku, vodničku terčovitou stejně jako vzácnou kosmatku Pilátovu jsme potkali poprvé, překvapila maličká míhavka rostoucí na jehličí a zaujala řasnatka, jejíž určení je pěkná detektivka. (Dodatek: Záhadnou řasnatku nám nakonec určil francouzský mykolog pan Nicolas VAN VOOREN, prostřednictvím www.ascofrance.com. Je to řasnatka dosud bez českého jména Phylloscypha badioides. Děkujeme a jásáme nad super nálezem!!)
míhavka

Vibrissea cf. piceicola

řasnatka

Phylloscypha badioides

kosmatka Pilátova

Scutellinia pilati

helmovka červenobřitá

Mycena rubromarginata

terčenka buková

Mollisia ventosa

vodnička terčovitá

Cudoniella tenuispora

helmovka tuhonohá

Mycena galericulata

helmovka

Hemimycena sp.

lakovka laková

Laccaria cf. laccata

kyjanka purpurová

Alloclavaria purpurea

choroš

Polyporus sp.

špička kolovitá

Marasmius rotula

helmovka jehličkovitá

Mycena acicula

míhavka vodní

Vibrissea truncorum

polnička raná

Agrocybe cf. praecox

troudnatec pásovaný

Fomitopsis pinicola

brvenka číškovitá

Lachnellula calyciformis

muchomůrka

Amanita sp.

plátenice fialová

Ombrophila ianthina

holubinka bukovka

Russula heterophylla

terčenka

Mollisia sp.

vláknice

Inocybe sp.

šupinovka hlízkovitá

Pholiota tuberculosa

brvník

Lasiobolus cf. intermedius

zvonkovka žlutavá

Tarzetta cf. catinus

čapulka bahenní

Mitrula paludosa

outkovečka Höhnelova

Antrodiella serpula

helmovka

Mycena sp.

čepičatka močálová

Galerina cf. paludosa

hnojník

Coprinellus sp.

chlupáček bělostný

Lachnum cf. virgineum

penízovka širokolupenná

Megacollybia platyphylla

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
baňka velkokališná

Sarcosphaera coronaria

líha

Lyophyllum sp.

křehutka sp.

Psathyrella sp.

lesklokorka jehličnanová

Ganoderma carnosum

slzečník žloutkový

Bolbitius titubans

kuřátka

Ramaria sp.

pevníkovec ztlustlý

Amylostereum areolatum

šupinovka spáleništní

Pholiota highlandensis

vláknice

Inocybe sp.

hnojník

Coprinopsis sp.

helmovka jehličkovitá

Mycena acicula

zvonkovka číškovitá závojová

Tarzetta velata

penízovka dubová

Gymnopus dryophilus

hnojník nasetý

Coprinellus disseminatus

řasnatka

Peziza sp.

spálenka skořepatá

Kretzschmaria deusta

helmovka tuhonohá

Mycena galericulata

křehutka sp.

Psathyrella sp.

outkovečka Höhnelova

Antrodiella serpula

hnojník Romagnesiho

Coprinopsis cf. romagnesiana

chlupáček bělostný

Lachnum cf. virgineum

káčovka penízková

Biscogniauxia nummularia.

zvonkovka žlutavá

Tarzetta catinus

penízovka širokolupenná

Megacollybia platyphylla

terčenka

Mollisia sp.

troudnatec pásovaný

Fomitopsis pinicola

sametovka

Conocybe sp.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
kalichovka lužní

Arrhenia discorosea

kosmatka

Scutellinia sp.

hnojník nasetý

Coprinellus disseminatus

zvonkovka

Tarzetta sp.

řasnatka vínová

Peziza subisabellina

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
pavučinec červenokaštanový

penízovka provázková

Strobilurus stephanocystis

penízovka dubová

Gymnopus dryophilus

outkovka rumělková

Pycnoporus cinnabarinus

klouzek zrnitý

Suillus granulatus

čapulka bahenní

Mitrula paludosa

choroš

Polyporus sp.

chřapáč obecný

Helvella acetabulum

vatovec obrovský

Calvatia gigantea

penízovka

Tephrocybe sp.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
kalichovka okoličnatá

Lichenomphalia umbellifera

třepenitka svazčitá

Hypholoma fasciculare

čepičatka mechová

Galerina cf. hypnorum

šupinovka spáleništní

Pholiota highlandensis

spálenka skořepatá

Kretzschmaria deusta

zvoneček uhelný

Geopyxis carbonaria

řasnatka fialová

Geoscypha cf. tenacella

opeňka měnlivá

Kuehneromyces mutabilis

brvník

Lasiobolus cf. intermedius

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
outkovka neladná

Dichomitus squalens

troudnatec kopytovitý

Fomes fomentarius

troudnatec pásovaný

Fomitopsis pinicola

outkovka řadová

Neoantrodia serialis

jelenka obecná

Elaphomyces granulatus

třepenitka svazčitá

Hypholoma fasciculare

penízovka smrková

Strobilurus esculentus

strmělka ojíněná

Clitocybe pruinosa

plesňák zemní

Thelephora terrestris

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
šťavnatka buková

Hygrophorus penarius

šafránka ozdobná

Tricholomopsis decora

muchomůrka slámožlutá

Amanita gemmata

kuřátečko popelavé

Clavulina cf.cinerea

penízovka třásnitá

Collybia cirrhata

holubinka nádherná

Russula nobilis

liška obecná

Cantharellus cibarius

strmělka mlženka

Clitocybe nebularis

šupinovka spáleništní

Pholiota highlandensis

křehutka opýřená

Psathyrella pennata

kuřátečko svraskalé

Clavulina rugosa

ryzec černohlávek

Lactarius lignyotus

čihovitka

Ascocoryne sp.

trepkovitka

Crepidotus sp.

kržatka oděná

Alnicola citrinella

lakovka ametystová

Laccaria amethystina

zrnivka osinková

Cystoderma amianthinum

lakovka laková

Laccaria cf. laccata

čirůvka dvoubarvá

Lepista personata

šafránka červenožlutá

Tricholomopsis rutilans

houževnatec vonný

Neofavolus suavissimus

klouzek kravský a slizák růžový

Suillus bovinus a Gomphidius roseus

pavučinec osikový

Cortinarius trivialis

plaménka nevonná

Gymnopilus penetrans

ryzec hnědý

Lactarius helvus

kalichovka spáleništní

Myxomphalia maura

čirůvka běložlutavá

Tricholoma stiparophyllum

hnojník inkoustový

Coprinopsis atramentaria

ryzec pýřitý

Lactarius pubescens

holubinka brunátná

Russula badia

muchomůrka citronová

Amanita citrina

slizopórka dvoubarvá

Gloeoporus dichrous

kožovka tabáková

Hymenochaete tabacina

ouško kožové

Otidea alutacea s.l.

strmělka kyjonohá

Clitocybe clavipes

hnojník obecný

Coprinus comatus

čirůvka topolová

Tricholoma populinum

líha nahloučená

Lyophyllum cf. decastes

hřib moravský

Aureoboletus moravicus

šupinovka kostrbatá

Pholiota squarrosa

pavučinec

Cortinarius sp.

bedla nažloutlá

Lepiota magnispora

holubinka citlivá

Russula luteotacta

kuřátka Invalova

Ramaria cf. eumorpha

lesklokorka

Ganoderma sp.

bělozub nafialovělý

Bankera violascens

helmovka mléčná

Mycena galopus var. galopus

čirůvka lesklá

Tricholoma cf. pseudonicticans

liška nálevkovitá

Craterellus tubaeformis

lošáček tmavý

Phellodon connatus

límcovka měděnková

Stropharia aeruginosa

čirůvka nevonná

Tricholoma inamoenum

muchomůrka šedivka

Amanita excelsa

plesňák zemní

Thelephora terrestris

řasnatka drsnoplodá

Plicaria trachycarpa

dřevomorka borová

Hydnomerulius pinastri

žlutěnka křížochlupá

Cheilymenia cf. crucipila

zvoneček uhelný

Geopyxis carbonaria

penízovka uhelná

Tephrocybe cf. anthracophila

řasnatka fialová

Geoscypha tenacella

zrnivka osinková

Cystoderma amianthinum

holubinka nádherná

Russula nobilis

kořenitka nadmutá

Rhizina undulata

bělochoroš modravý

Postia caesia

řasnatka laločnatá

Geoscypha violacea

měchomršť

Pilobolus sp.

řasnatka uhelná

Peziza echinospora

čepičatka mechová

Galerina cf. hypnorum

lišák zprohýbaný

Hydnum cf. repandum

pavučinec odchylný

Cortinarius cf. anomalus

čirůvka havelka

Tricholoma portentosum

lakovka statná

Laccaria proxima

řasnatka uhlíková

Plicaria carbonaria

ryzec ryšavý

Lactarius rufus

šťavnatka tečkovaná

Hygrophorus pustulatus

pavučinec plevnatý

Cortinarius cf. flabellus s.l.

holubinka hlínožlutá

Russula ochroleuca

kosmatka

Scutellinia sp.

šupinovka spáleništní

Pholiota highlandensis

strmělka mlženka

Clitocybe nebularis

křehutka opýřená

Psathyrella pennata

patyčka rosolovitá

Leotia lubrica

holubinka jahodová

Russula cf. paludosa

šafránka ozdobná

Tricholomopsis decora

šťavnatka buková

Hygrophorus penarius

helmovka růžová

Mycena rosella

ďubkatec plstnatý

Onnia tomentosa

šťavnatka

Hygrophorus sp.

pýchavka horská

Lycoperdon nigrescens

lakovka ametystová

Laccaria amethystina

pavučinec plavooranžový

Cortinarius cf. collinitus

čirůvka nevonná

Tricholoma inamoenum

houžovec hlemýžďovitý

Lentinellus cochleatus

lišák ryšavý

Hydnum rufescens

ouško

Otidea sp.

holubinka

Russula sp.

hřib kříšť

Caloboletus calopus

mísenka oranžová

Aleuria aurantia

krásnopórka kozí noha

Albatrellus pes-caprae

housenice cizopasná

Cordyceps ophioglossoides

čirůvka mýdlová

Tricholoma saponaceum s.l.

liška ametystová

Cantharellus amethysteus

lošáček černý

Phellodon niger

řasnatka síromléčná

Peziza succosa

mechovka obecná

Clitopilus prunulus

holubinka namodralá

Russula cyanoxantha

čechratka podvinutá

Paxillus involutus

krásnopórka žemlička

Albatrellus confluens

slizák mazlavý

Gomphidius glutinosus

bělochoroš pýchavkovitý

Postia ptychogaster

ryzec zelený

Lactarius blennius

lošákovec pásovaný

Hydnellum concrescens agg.

suchohřib sametový

Xerocomellus pruinatus

čapulka jedlová

Heyderia cucullata

žlutěnka křížochlupá

Cheilymenia crucipila

čirůvka topolová

Tricholoma populinum

bělokosmatka pospolitá

Trichophaea gregaria

čirůvka sírožlutá

Tricholoma sulphureum

chřapáč kadeřavý

Helvella crispa

plaménka jedlová

Gymnopilus sapineus

pečárka lesní

Agaricus cf. sylvaticus

bělochoroš modravý

Postia caesia

voskovička sp.

Hymenoscyphus sp.

bedla dívčí

Leucoagaricus nympharum

hřib peprný

Chalciporus piperatus

kuřátka Invalova

Ramaria cf. eumorpha

holubinka unylá

Russula cf. versicolor

muchomůrka šedivka

Amanita excelsa

šupinovka

Pholiota sp.

hřib osmahlý

Xerocomus ferrugineus

pýchavka palicovitá

Lycoperdon excipuliforme

ryzec datlí

Lactarius picinus

pečárka

Agaricus sp.

plesňák zápašný

Thelep0hora palmata

bedla šedohnědá

Chlorophyllum olivieri

závojenka plavozelenavá

Entoloma incanum

hnojník nasetý

Coprinellus disseminatus

dlouhobrvka zdobená

Cyathicula coronata

čirůvka špinavá

Lepista sordida

bedla Boudierova

Lepiota cf. boudieri.

čirůvka fialová

Lepista nuda

ryzec kravský

Lactarius torminosus

bedla ostrošupinná

Echinoderma asperum

čirůvka zemní

Tricholoma cf. terreum

voskovka vápnomilná

Hygrocybe calciphila

voskovička citronová

Bisporella cf. citrina

hnojník třpytivý

Coprinellus cf. micaceus

bedla

Lepiota sp.

pazoubek hnědočernavý

Geoglossum umbratile

bedla hnědovínová

Lepiota fuscovinacea

penízovka červenonohá

Gymnopus erythropus

rosolovka

Phaeotremella frondosa

klouzek obecný

Suillus luteus

plaménka nevonná

Gymnopilus penetrans

bedla Grangeova

Lepiota grangei

voskovka kuželovitá

Hygrocybe conica

vláknice zemní fialová

Inocybe geophylla var. lilacina

bedla hřebenitá

Lepiota cristata

terčka žlutozelená

Lanzia luteovirescens

bedla klamavá

Lepiota pseudolilacea

kyj niťovitý

Macrotyphula juncea

holubinka vrhavka

Russula emetica

bedla červenající

Chlorophyllum rachodes

muchomůrka královská

Amanita regalis

strmělka anýzka

Clitocybe odora

klouzek sličný

Suillus grevillei

kuřátka nazelenalá

Ramaria apiculata

muchomůrka porfyrová

Amanita porphyria

límcovka modrá

Stropharia caerulea

muchomůrka citronová

Amanita citrina

štítovka Pouzarova

Pluteus pouzarii

trepkovitka

Crepidotus sp.

hřib peprný

Chalciporus piperatus

kalichovka oranžová

Rickenella fibula

pavučinec hnědofialový

Cortinarius cf. balteatocumatilis

holubinka nazelenalá

Russula virescens

muchomůrka šedožlutavá

Amanita cf. lividopallescens

rosolovka mozkovitá

Tremella mesenterica

holubinka sličná

Russula rosea

pavučinec olivový

Cortinarius cf. infractus

penízovka provázková

Strobilurus stephanocystis

václavka smrková

Armillaria ostoyae

pestřec obecný

Scleroderma citrinum

penízečka drobnovýtrusá

Baeospora myosura

muchomůrka tygrovaná

Amanita pantherina

ouško

Otidea sp.

kozák březový

Leccinum scabrum

jelenka obecná

Elaphomyces granulatus

sluka svraskalá

Cortinarius caperata

ryzec liškový

Lactarius tabidus

holubinka jízlivá

Russula sardonia

muchomůrka šedivka

Amanita excelsa

liška nálevkovitá

Craterellus tubaeformis

pavučinec tmavohnědý

Cortinarius cf. brunneus.

lošáček tmavý

Phellodon connatus

mísenka oranžová

Aleuria aurantia

holubinka hlínožlutá

Russula ochroleuca

helmovka zefírová

Mycena zephirus

vláknice

Inocybe sp.

pavučinec červenošupinný

Cortinarius bolaris.

holubinka černající

Russula nigricans

rosolozub huspenitý

Pseudohydnum gelatinosum

muchomůrka pošvatá

Amanita vaginata

kuřátečko hřebenité

Clavulina coralloides

muchomůrka červená

Amanita muscaria

šafránka červenožlutá

Tricholomopsis rutilans

ryzec scvrklý

Lactarius cf. vietus

helmovka slizká

Mycena epipterygia

hřib osmahlý

Xerocomus ferrugineus

plesňák zemní

Thelephora terrestris

třepenitka cihlová

Hypholoma sublateritium

šťavnatka olivově bílá

Hygrophorus olivaceoalbus

ryzec šeredný

Lactarius necator

krásnorůžek lepkavý

Calocera viscosa

pečárka

Agaricus sp.

šupinovka kozincová

Pholiota astragalina

čechratice sklepní

Tapinella panuoides

třepenitka svazčitá

Hypholoma fasciculare

hřib žlučník

Tylopilus felleus

helmovka mléčná

Mycena galopus var. galopus

černolupen krvavý

Melanophyllum haematospermum

závojenka

Entoloma sp.

bedla

Lepiota sp.

rezavec uzlinatý

Inonotus nodulosus

helmovka hnědopurpurová

Mycena purpureofusca

křehutka vodomilná

Psathyrella cf. piluliformis

penízovka máslová

Rhodocollybia butyracea

strmělka

Ossicaulis sp.

paluška štíhlá

Macrotyphula phacorrhiza

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
muchomůrka královská

Amanita regalis

mechovka obecná

Clitopilus prunulus

hřib peprný

Chalciporus piperatus

penízečka drobnovýtrusá

Baeospora myosura

jelenka a housenice cizopasná

Elaphomyces sp. a Cordyceps ophioglossoides

muchomůrka červená

Amanita muscaria

troudnatec pásovaný

Fomitopsis pinicola

strmělka anýzka

Clitocybe odora

bělochoroš pýchavkovitý

Postia ptychogaster

čapulka bahenní

Mitrula paludosa

kosmatka chloupkatá

Scutellinia subhirtella

lakovka laková

Laccaria cf. laccata

kyjanka purpurová

Alloclavaria purpurea

holubinka vrhavka

Russula emetica

bělokosmatka pospolitá

Trichophaea gregaria agg.

muchomůrka červená

Amanita muscaria

liška obecná

Cantharellus cibarius

muchomůrka porfyrová

Amanita porphyria

bochníček potoční

Adelphella babingtonii

holubinka hlínožlutá

Russula ochroleuca

helmovka mléčná

Mycena galopus var. galopus

hřib žlučník

Tylopilus felleus

kořenovník smrkový

Heterobasidion cf. parviporum

řasnatka hnědá

Peziza badia

kosmatka jelení

Scutellinia crinita

ryzec černohlávek

Lactarius lignyotus

sluka svraskalá

Cortinarius caperatus

ryzec ryšavý

Lactarius rufus

holubinka trávozelená

Russula aeruginea

krásnorůžek lepkavý

Calocera viscosa

křemenáč březový

Leccinum cf. versipelle

holubinka mandlová

Russula vesca

vláknice

Inocybe sp.

plíška brusinková

Exobasidium vaccinii

ryzec datlí

Lactarius picinus

pavučinec

Cortinarius sp.

plátenice

Ombrophila sp.

holubinka slanečková

Russula cf. graveolens

šťavnatka olivově bílá

Hygrophorus olivaceoalbus

bělochoroš slzící

Postia guttulata

pavučinec měďový

Cortinarius (Der.) cf. croceoconus

hřib rubínový

Rubinoboletus rubinus

hlívička šedá

Hohenbuehelia grisea

hřib Le Galové

Rubroboletus legaliae

helmovka krvavá

Mycena sanguinolenta

vláknice

Inocybe sp.

trepkovitka

Crepidotus sp.

terčenka

Mollisia sp.

slzečník žloutkový

Bolbitius titubans

helmovka jehličkovitá

Mycena acicula

muchomůrka tygrovaná

Amanita pantherina

outkovka francouzská

Coriolopsis gallica

masenka

Hypocrea sp.

penízovka širokolupenná

Megacollybia platyphylla

holubinka trávozelená

Russula aeruginea

hřib červený

Hortiboletus rubellus

pestřec

Scleroderma sp.

mechovka obecná

Clitopilus prunulus

límcovka černovýtrusá

Stropharia melanosperma

penízovka vřetenonohá

Gymnopus fusipes

holubinka mandlová

Russula vesca

lakovka laková

Laccaria cf. laccata

outkovka Trogova

Coriolopsis trogii

helmovka ředkvičková

Mycena pura

liška obecná

Cantharellus cibarius

hnojník

kalichovka oranžová

Rickenella fibula

kruhovka olšová

Orbilia xanthostigma

hnojník nasetý

Coprinellus disseminatus

kuřátečko hřebenité

Clavulina coralloides

holubinka měnlivá

Russula cf. risigallina

chlupáček

pevník chlupatý

Stereum cf. hirsutum

outkovka rumělková

Pycnoporus cinnabarinus

holubinka citlivá

Russula luteotacta

klouzek zrnitý

Suillus granulatus

penízovka dubová

Gymnopus dryophilus

prášivka sp.

Bovista sp.

křehutka sp.

Psathyrella sp.

strmělka žebernatá

Infundibulicybe costata

hřib plstnatý

Xerocomus subtomentosus

krásnorůžek rohovitý

Calocera cornea

kržatka hnědoolivová

Simocybe centunculus

kozák březový

Leccinum scabrum

holubinka

Russula sp.

šupinovka hlízkovitá

Pholiota tuberculosa

pečárka opásaná

Agaricus bitorquis

rosolovka mozkovitá

Tremella mesenterica

řasnatka

Peziza sp.

suchohřib uťatovýtrusný

Xerocomellus porosporus

ryzec

Lactarius sp.

krásnorůžek lepkavý

Calocera viscosa

řasnatka laločnatá

Peziza violacea

bělokosmatka

Trichophaea sp.

helmovka krvavá

Mycena sanguinolenta

závojenka

Entoloma sp.

štítovka Pouzarova

Pluteus cf. pouzarianus

plátenice

Ombrophila sp.

holubinka

Russula sp.

čechratka podvinutá

Paxillus involutus

řasnatka uhelná

Peziza echinospora

muchomůrka

Amanita sp.

chřapáč podobný

Helvella confusa

spálenitka uhelná

Anthracobia melaloma

vláknice

Inocybe sp.

smrčenka žloutková

Neolecta vitellina

zvoneček uhelný

Geopyxis carbonaria

kosmatka jelení

Scutellinia crinita

penízovka širokolupenná

Megacollybia platyphylla

řasnatka fialová

Peziza tenacella

outkovečka Höhnelova

Antrodiella serpula

žlutokosmatka

Ascorhizoctonia (Tricharina) praecox

třepenitka svazčitá

Hypholoma fasciculare

polnička

Agrocybe sp.

ušíčko dřevní

Pseudoplectania lignicola

helmovka smrková

Mycena silvae-nigrae

ohňovec Hartigův

Phellinus hartigii

spálenka skořepatá

Kretzschmaria deusta

jehnědka červenohnědá

Ciboria rufofusca

kožovka tabáková

Hymenochaete cf. tabacina

penízovka nahořklá

Strobilurus cf. tenacellus

outkovka měkká

Datronia mollis

šupinovka šedohlínová

Pholiota lenta

kostrovka beztvará

Skeletocutis amorpha

křehutka výkalová

Psathyrella tenuicula

čepičatka

Galerina sp.

třepenitka svazčitá

Hypholoma fasciculare

terčenka

Mollisia sp.

helmovka

Mycena sp.

brvník 'zaječí'

Lasiobolus macrotrichus

hnojník třpytivý

Coprinellus cf. micaceus

kropilka

Dacrymyces sp.

kořenovník smrkový

Heterobasidion cf. parviporum

závojenka

Entoloma sp.

hvězdák vlhkoměrný

Astraeus hygrometricus

štítovka

Pluteus sp.

bránovitka přezkatá

Steccherinum oreophilum

třepenitka roztroušená

Hypholoma dispersum

troudnatec pásovaný

Fomitopsis pinicola

jelenka obecná

Elaphomyces granulatus

špička kolovitá

Marasmius rotula

pestřec obecný a hřib příživný

Scleroderma citrinum a Pseudoboletus parasiticus

bedla pavučincová

Cystolepiota cortinarius

bělolanýž obecný

Choiromyces meandriformis

bělochoroš pýchavkovitý

Postia ptychogaster

helmovka hnědopurpurová

Mycena purpureofusca

bondarcevka horská

Bondarzewia mesenterica

bedla červenající

Chlorophyllum rachodes

čirůvka fialová

Lepista nuda

helmovka červenobřitá

Mycena rubromarginata

holubinka brunátná

Russula cf. badia

bělokosmatka

Trichophaea sp.

houbáš hnědý a helmovka

Spinellus fusiger a Mycena sp.

housenice cizopasná

Cordyceps ophioglossoides

helmovka slizká

Mycena epipterygia

helmovka tuhonohá

Mycena galericulata

hnojník domácí

Coprinellus cf. domesticus

holubinka nádherná

Russula nobilis

hlíva dubová

Pleurotus dryinus

holubinka hlínožlutá

Russula ochroleuca

krásnopórka mlynářka

Albatrellus ovinus

holubinka jízlivá

Russula sardonia

holubinka březová

Russula cf. betularum

kozák březový

Leccinum scabrum

hrobenka listovitá

Geopora cf. foliacea

holubinka černající

Russula nigricans

holubinka

Russula sp.

lošákovec ďubkatý

Hydnellum scrobiculatum

krásnopórka kozí noha

Albatrellus pes-caprae

hrobenka pískomilná

Geopora cf. arenicola

klouzek kravský a slizák růžový

Suillus bovinus a Gomphidius roseus

krásnorůžek lepkavý

Calocera viscosa

lakovka ametystová

Laccaria amethystina

liška nálevkovitá

Craterellus tubaeformis

kuřátka nazelenalá

Ramaria apiculata

lošáček černý

Phellodon niger

krásnopórka žemlička

Albatrellus confluens

límcovka měděnková

Stropharia aeruginosa

lišák

Hydnum sp.

muchomůrka porfyrová

Amanita porphyria

lošáček tmavý

Phellodon connatus

pavučinec plavooranžový

Cortinarius cf. collinitus

opeňka měnlivá

Kuehneromyces mutabilis

muchomůrka červená

Amanita muscaria

rovetka cizopasná

Asterophora parasitica

závojenka lesklá

Entoloma nitidum

lošákovec pásovaný

Hydnellum concrescens agg.

muchomůrka citronová

Amanita citrina

ouško

Otidea sp.

václavka smrková

Armillaria ostoyae

pavučinec kozlí

Cortinarius cf. traganus.

outkovka rumělková

Pycnoporus cinnabarinus

pavučinec hercynský

Cortinarius harcynicus

voskovička

Hymenoscyphus sp.

pavučinec krvavý

Cortinarius cf. sanguineus.

šupinovka kostrbatá

Pholiota squarrosa

třepenitka cihlová

Hypholoma sublateritium

pestřec obecný

Scleroderma citrinum

rážovka

Nectria sp.

zrnivka osinková

Cystoderma amianthinum

strmělka mlženka

Clitocybe nebularis

slzivka sladkovonná

Hebeloma sacchariolens

ryzec ďubkovaný

Lactarius scrobiculatus

šupinovka kozincová

Pholiota astragalina

ryzec ryšavý

Lactarius rufus

štítovka Pouzarova

Pluteus pouzarii

slizák mazlavý

Gomphidius glutinosus

ryzec vonný

Lactarius glyciosmus

smolokorka pryskyřičnatá

Ischnoderma benzoinum

šafránka červenožlutá

Tricholomopsis rutilans

ryzec černohlávek

Lactarius lignyotus

bedlovnice zlatá

Phaeolepiota aurea

bělochoroš modravý

Postia caesia

černolupen krvavý

Melanophyllum haematospermum

čechratice sklepní

Tapinella panuoides

bedla kaštanová

Lepiota cf. castanea

helmovka

Mycena sp.

hlívička

Hohenbuehelia sp.

housenice cizopasná

Cordyceps ophioglossoides

holubinka černající

Russula nigricans

bedla hnědovínová

Lepiota fuscovinacea

čechratka podvinutá

Paxillus involutus

čirůvka sírožlutá

Tricholoma sulphureum

bedla Grangeova

Lepiota grangei

houžovec kalichovitý

Lentinellus micheneri s.l.

čirůvka mýdlová

Tricholoma saponaceum s. l.

holubinka hlínožlutá

Russula ochroleuca

helmovka ředkvičková

Mycena pura

houžovec bobří

Lentinellus castoreus

hvězdovka maličká

Geastrum minimum agg.

holubinka Romellova

Russula cf. romellii

bělochoroš olšový

Cyanosporus cf. alni

bedla ostrošupinná

Echinoderma asperum

holubinka vrhavka

Russula emetica

bělochoroš pýchavkovitý

Postia ptychogaster

čihovitka

Ascocoryne sp.

houžovec hlemýžďovitý

Lentinellus cochleatus

kavinovka lošákovitá

Hydnocristella himantia

chřapáč pružný

Helvella elastica

krásnorůžek rohovitý

Calocera cornea

kuřátečko hřebenité

Clavulina coralloides

lakovka laková

Laccaria cf. laccata

límcovka modrá

Stropharia caerulea

helmovka skvrnitá

Mycena cf. maculata

hřib nachovýtrusý

Porphyrellus porphyrosporus

kyjanka špičatá

Clavaria falcata

holubinka žlučová

Russula fellea

lošák jelení

Sarcodon imbricatus

lišák zprohýbaný

Hydnum cf. repandum

krásnorůžek lepkavý

Calocera viscosa

muchomůrka žlutoolivová

Amanita umbrinolutea

kuřátečko svraskalé

Clavulina rugosa

líha srostlá

Lyophyllum connatum

lišák

Hydnum sp.

muchomůrka červená

Amanita muscaria

penízovka hlíznatá

Collybia tuberosa

outkovka chlupatá

Trametes hirsuta

měkkouš kadeřavý

Plicaturopsis crispa

patyčka rosolovitá

Leotia lubrica

penízovka máslová

Rhodocollybia butyracea

pavučinec

Cortinarius sp.

rosolovec červený

Tremiscus helvelloides

ryzec vonný (kokoska)

Lactarius glyciosmus

řasnatka Micheliova

Peziza michelii

muchomůrka šedivka

Amanita excelsa

ryzec zelený

Lactarius blennius

penízovka skvrnitá

Rhodocollybia maculata

ryzec ryšavý

Lactarius rufus

sametovka

Conocybe sp.

řasnatka

Peziza sp.

slizák švýcarský

Chroogomphus helveticus

ryzec lososový

Lactarius salmonicolor

rosolozub huspenitý

Pseudohydnum gelatinosum

šťavnatka slonovinová

Hygrophorus eburneus

slzečník žloutkový

Bolbitius titubans

štítovka

Pluteus sp.

řasnatka síromléčná

Peziza succosa

třepenitka svazčitá

Hypholoma fasciculare

ryzec smrkový

Lactarius deterrimus

strmělka mlženka

Clitocybe nebularis

šupinovka

Pholiota sp.

šafránka ozdobná

Tricholomopsis decora

špička provrtaná

Gymnopus perforans

šupinovka ohnivá

Pholiota flammans

voskovka výstřední

Cuphophyllus fornicatus

václavka smrková

Armillaria ostoyae

vláknice

Inocybe sp.

třepenitka cihlová

Hypholoma sublateritium

šťavnatka terčovitá

Hygrophorus discoideus

špička Wynneové

Marasmius wynneae

šupinovka kostrbatá

Pholiota squarrosa

voskovička citronová

Bisporella cf. citrina

trepkovitka

Crepidotus sp.

ucháč čepcovitý

Gyromitra infula

voskovka kuželovitá

Hygrocybe conica

závojenka vmáčklá

Entoloma cf. rhodopolium

voskovka vápnomilná

Hygrocybe calciphila

zrnivka osinková

Cystoderma amianthinum

žlutěnka žloutková

Cheilymenia vitellina

hřib kříšť

Caloboletus calopus

bělochoroš slzící

Postia guttulata

špička kolovitá

Marasmius rotula

pohárovka obecná

Crucibulum laeve

helmovka červenobřitá

Mycena rubromarginata

čepičatka

Galerina sp.

holubinka bukovka

Russula heterophylla

štítovka Pouzarova

Pluteus pouzarianus

kosmatka Cejpova

Scutellinia cejpii

hřib peprný

Chalciporus piperatus

žebernatka maličká

Delicatula integrella

ďubkatec pohárkovitý

Coltricia perennis

holubinka tmavočervená

Russula atrorubens

choroš měnlivý

Polyporus varius

vláknice

Inocybe sp.

krásnorůžek lepkavý

Calocera viscosa

suchohřib sametový

Xerocomellus pruinatus

štítovka hlízečkatá

Pluteus cf. semibulbosus

holubinka vrhavka

Russula emetica

helmovka krvavá

Mycena sanguinolenta

kuřátečko svraskalé

Clavulina rugosa

penízovka širokolupenná

Megacollybia platyphylla

lakovka obecná

Laccaria cf. laccata

liška obecná

Cantharellus cibarius