Doporučené webové stránky:

Nahuby.sk

Stránky slovenských (ale i českých) mykologů, mykofilů a mykofotografů s úctyhodně propracovaným a spolehlivým atlasem hub.

Mykologie.net

Web Lucie Zíbarové a Anny Lepšové - výzkum, znalecké posudky a lektorství v oborech mykologie, fytopatologie dřevin a ekologie lesa; rozsáhlá fotogalerie.

Mykologie.eu

Web jihomoravského amatérského mykologa Romana Maňáka; fotografie (často i mikrofotografie) a stručná charakteristika jednotlivých druhů, informace o jejich ekologii a rozšíření v ČR, cenná empirická data získaná vlastním pozorováním, seznam literatury.

Atlas hub webu Naturatlas.cz

Stránky "houbologa" Jaroslava Malého s nádhernými fotografiemi; informace školám, učitelům a jejich žákům, ale i houbařům a celé široké veřejnosti.

Česká mykologická společnost

Web České mykologické společnosti - občanského sdružení zájemců o houby, houbaření a mykologii.

Česká vědecká společnost pro mykologii

Stránky výběrové vědecké společnosti pro mykologii.

Damyko.info

Domov Amatérských Mykologů; české stránky věnované houbám, houbařům, houbaření, mykologii a všemu, co má s tímto tématem alespoň trochu společného.

Červený seznam hub (makromycetů) České republiky

Seznam druhů hub, které jsou v rámci České republiky považovány za téměř ohrožené, zranitelné, ohrožené, kriticky ohrožené či nezvěstné a druhů, o nichž jsou z hlediska jejich ohrožení nedostatečné údaje.

Vyhláška č. 395/1992 Sb.

Vyhláška Ministerstva životního prostředí České republiky; v příloze č. II vyhlášky je uveden seznam zvláště chráněných druhů rostlin, hub a živočichů.

Národní park Podyjí

Webové stránky nejmenšího národního parku v ČR.