... web o houbách rostoucích (nejen) na Znojemsku ...

 

Stránky jsou věnovány mykoflóře znojemského regionu, zvláště se zřetelem k území národního parku Podyjí. V komentářích k jednotlivým druhům v galerii jsou stručně popsány ekologické nároky jejich výskytu, u vzácnějších druhů je uvedena kategorie ohrožení dle Červeného seznamu hub (makromycetů) ČR.