... web o houbách rostoucích nejen na Znojemsku ...

 

Stránky jsou věnovány mykoflóře znojemského regionu a zvláště národního parku Podyjí, ale i houbám z jiných oblastí Čech a Moravy. V komentářích k jednotlivým druhům v galerii jsou stručně popsány ekologické nároky jejich výskytu, u vzácnějších druhů je uvedena kategorie ohrožení dle Červeného seznamu hub ČR.